Seuraa

REKISTERISELOSTE:

Rekisterinpitäjä:

Geotrim Oy, Perintötie 2c, 01510 Vantaa 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jukka Kokkola, puh. 0207 510 600

Rekisterin nimi:

Geotrim Oy:n Asiakas-/Yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyjen tarkoitus on Geotrim Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden ja henkilöasiakkaiden ja muiden henkilötietolain 8 § 1 mom 8 kohdan mukaisten henkilöiden henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä, palvelun toteuttamista, viestintää, markkinointia ja muuta vastaavaa toimintaa tai yhteydenottoja varten.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää perustiedot kuten sukunimi, etunimi, titteli/asema, asiakasyritys, työosoite, puhelinnumero töihin, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen internet-sivujen osoite sekä markkinointikiellot ja suostumukset sekä Geotrimin ostohistoriaan ja palveluihin liittyviä tietoja. Rekisteri sisältää ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta välttämättömiä.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään esimerkiksi tapaamisten yhteydessä, käyntikorteista ja sähköpostiviestinnästä. Lisäksi tietoja voidaan saada muista ulkopuolisista lähteistä sekä seminaareissa ja toimialaan liittyvissä tapaamisissa jne. Geotrim Oy huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- ja muilta vastaavia palveluja tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Geotrim Oy ei säännönmukaisesti luovuta eikä myy rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Geotrim Oy ei siirrä eikä luovuta rekisterissään olevia tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Digitaalisesti talletetut tiedot. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.