Mobiilikartoitus


Mobiilikartoituksella tarkoitetaan ajoneuvoon kiinnitettävällä laitteistolla tapahtuvaa mittausta. Mobiilikartoitusjärjestelmään voi sisältyä laserkeilausta ja/tai kuvausta sekä paikannusjärjestelmä. Mobiilikartoitus on nopea ja tehokas tapa kerätä kattavaa geospatiaalista tietoa ympäristöstä.


 

Trimblen mobiilikartoitusjärjestelmien portfolio koostuu tällä hetkellä kolmesta järjestelmästä; Trimble MX8, Trimble MX2 ja Trimble MX7. Mobiilikartoitusaineistojen käsittelyyn Trimble on kehittänyt ohjelmiston Trimble Trident.

Järjestelmät koostuvat eri sensoreista, joita yhdistää kolme mobiilikartoitukselle erittäin tärkeää asiaa; sensoreiden integrointi, tiedonkeruun synkronointi ja laadunvalvonta.

TrimbleMX7 car
Korkealaatuisen mobiilikartoitusaineiston tuottaminen vaatii, että sensoreiden keskinäiset sijainnit ovat tarkasti tiedossa. Trimble on varmistanut tämän ns. täydellä integroinnilla, jossa kaikki sensorit ovat saman kuoren sisällä eikä sensoreita siirrellä. Näin varmistetaan, että järjestelmien kalibroinnit ovat kunnossa.

Tiedonkeruun synkronointi on toinen ratkaiseva tekijä mobiilikartoituksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että laserkeilaimet ovat keskenään synkronoituja ja myös kameroiden kuvaus on synkronoitua. Kuvauksen osalta tämä tarkoittaa, että kamerat laukaistaan tarkasti samanaikaisesti. Trimblen mobiilikartoitusjärjestelmissä on panostettu erityisesti tiedonkeruun synkronointiin.Mobiilikartoituksessa, missä kerätään lyhyessä ajassa paljon dataa, on myös hyvin tärkeä varmistaa jo tiedonkeruuvaiheessa, että kerätty aineisto on laadukas ja vastaa asetettuihin vaatimuksiin. Trimblen mobiilikartoitusjärjestelmiin kuuluu pitkälle kehitetyt laadunvalvontatyökalut. Tiedonkeruuvaiheessa nähdään reaaliajassa paikannustarkkuudet, kuvat, sekä pistepilviprofiili. Näin voidaan tarvittaessa heti reagoida ja tehdä tarvittavat toimenpiteet hyvän laadun säilyttämiseksi.

For information about Trimbles mobile mapping solutions in English please visit https://www.trimble.com/Imaging/land-mobile.aspx


TIEDONKERUU
Koordinaatistossa olevan virtuaalisen 3D-maailman luonti turvallisesti

TUOTTEISTAMINEN
Geospatiaalisen tiedon irrottaminen pistepilvi- ja kuva-aineistosta

TOIMITUS
Geospatiaalisen tiedon hyödyntäminen ja integroiminen asiakkaiden ja loppukäyttäjien olemassa oleviin järjestelmiin


Sovellusalueita

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Verkosto Vesiväylät ja rannikot »
  • 1