Seuraa

 • Trimnet VRS
 • Menetelmä
 • Ominaisuudet
 • Palveluita
 • Sovelluksia
 • Vuosien kokemus

Trimnet png

 

Trimnet VRS:n lähtökohtana on tuottaa ammattilaismittaajille luotettavaa tarkkuutta mittauksiin. Palvelun ytimenä on Geotrimin perustama VRS-tukiasemaverkko, joka perustuu VRS-menetelmään (Virtual Reference Station). RTK-mittaus (reaaliaikainen kinemaattinen mittaus) edellyttää mittausalueella olevaa kiintopistettä, mutta Trimnet-palvelun ansiosta erillistä omaa tukiasemaa ei tarvitse työalueelle hankkia, vaan Trimnet luo mittaajalle virtuaalisen tukiaseman. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia laiteinvestoinneissa. 

Trimnet koostuu yli sadasta, ympäri Suomen olevasta GNSS-tukiasemasta ja Vantaalla sijaitsevasta laskentakeskuksesta. 

 

Uusimman satelliittiteknologian hyödyntäminen

Trimnet kartta
Geotrimin ylläpitämä Trimnet on VRS-tukiasemaverkkopalvelun lisäksi paljon muutakin. Trimnet pitää sisällään satelliittiteknologian uusimmat järjestelmät, kattavat tietoliikenneyhteydet, joustavat palvelut ja monipuoliset sovellukset. Käyttäjälle se tarjoaa merkittävästi parempaa tuottavuutta, erinomaisen käytettävyyden ja asiakaslähtöiset palvelumuodot. Trimnetillä saadaan tasalaatuiset ja tarkat mittaustulokset Euref-Fin-koordinaatistossa ja sen lisäksi muissa koordinaattijärjestelmissä.

Geotrimin Trimnet-palvelun alustana on ratkaisukeskeinen Trimble Pivot™ – skaalattava ja joustava järjestelmäarkkitehtuuri – joka tarjoaa enemmän suorituskykyä ja sovelluasalueita. 

Trimnet tuo laitemerkistä riippumatta ylivoimaista tehoa ja tarkkuutta reaaliaikaiseen sijainnin määrittämiseen ja satelliittidatan jälkikäsittelyyn sekä -laskentaan — maanmittauksen, rakentamisen, paikkatiedon, ympäristön ja tutkimuksen tarpeisiin kaikkialla Suomessa.

 • Nopeat ja vaivattomat mittaukset
 • Luotettavat ja tarkat mittaustulokset
 • Monipuoliset, jatkuvasti kehittyvät palvelumuodot ja käyttösovellukset
 • Mittaajan, mittaryhmän ja mittausorganisaation tuottavuus moninkertaistuu
 • Rajaton toiminta-alue kunnan tai koko valtakunnan alueella

Monipuolista palvelua

Trimnet tarjoaa monipuoliset palvelumuodot erityyppisiin reaaliaikaisiin ja jälkilaskentaan perustuviin mittaussovelluksiin 24/7/365-palveluna. Palvelumuodosta ja laitteistosta riippuen tarkkuusluokkia ovat 1 mm, 1 cm, 10 cm, 30 cm, 50 cm ja 1 m. Trimnet on avoin kaikille laitemerkeille, mobiilitiedonsiirtotekniikoille ja GPS/GNSS-mittaussovelluksille. Palveluun kuuluu myös HelpDesk-asiakastuki.

Geotrim tarjoaa erilaisia palvelusopimuksia asiakkaan tarpeiden mukaan, esimerkiksi kokonaistaloudellisesti edullisia vuosisopimuksia, lyhyempiä kuukausipohjaisia lisenssejä tai ajallisesti muutoin paketoituja lisenssejä. Isommille organisaatioille ja kokonaisuuksille voidaan tehdä organisaatio- tai puitesopimuksia. Kysy lisää!

Trimnet.fi

RTX, VRS ja xFill ovat Trimble Navigation Limitedin tavaramerkkejä.

 

 

Trimnet VRS — Ylivoimainen menetelmä

 

teknologialaustaTRIMBLE PIVOT™

Trimnetin teknisenä alustana on ratkaisukeskeinen Trimble Pivot™ – skaalattava ja joustava järjestelmäarkkitehtuuri – joka tarjoaa enemmän suorituskykyä ja sovellusalueita. Pivot™ on myös alusta kaikille uusille ja tuleville GNSS-ja satelliittiteknologioille.

gnsstukiasemaverkkoGNSS-TUKIASEMAVERKKO

Trimnet koostuu valtakunnallisesta tukiasemaverkosta Suomessa sekä Vantaalla sijaitsevasta laskentakeskuksesta. Trimnet-palvelun avulla GNSS-mittaukset toteutetaan reaaliaikaisella DGPS/DGNSS-, H-Star- ja RTK-tekniikalla sekä jälkilaskennalla. Ytimenä on laskentakeskuksen ainutlaatuinen ohjelmistoteknologia. Trimble VRS™-teknologia luo automaattisesti virtuaalitukiaseman ja optimaalisen virhekorjatun korjausviestin mittaukseen.

Trimnetin tukiasemien GNSS-antenneilla on stabiili mastorakenne ja signaalien vastaanoton kannalta optimaalisimmat sijoituspaikat. Tukiasemien laitetila on suojattu UPS-varmennuksella.

laskentakeskusLASKENTAKESKUS ON KAIKEN YDIN

Trimnetin laskentakeskus on täysin varmennettu järjestelmä. Keskus täyttää viranomaistason jatkuvan reaaliaikaisen valvonnan ja monitoroinnin vaatimukset. Näillä tekijöillä taataan palvelun korkea laatu.

tietoliikenneSUOJATTU, VALVOTTU TIETOLIIKENNE

Trimnet perustuu suojattuihin, ehdottoman tarkkoihin ja luotettaviin tietoliikenneyhteyksiin ja laskentakeskuksen varmannettuihin komponentteihin. Tarkka ja luotettava tiedonsiirtoverkko täyttää viranomaistason (Military-1) vaatimukset. Trimnet ei käytä suojaamattomia data-yhteyksiä.

ohjelmistoteknologiaPARAS VIRHEMALLINNUS JA MONITOROINTI

Ainutlaatuinen, Trimentin uusi VRS™-ohjelmistoteknologia takaa parhaan reaaliaikaisen GNSS-signaalien ja ionosfäärin virhemallinnuksen. Uusi VRS-teknologia pitää sisällään myös tukiasemaverkon, datan ja palveluiden uudet monitorointimoduulit. Trimnet tarjoaa käyttäjälle entistä enemmän informaatiota verkosta ja palvelusta.

 

TRIMNET — LUOTETTAVUUTTA. TOIMINTAVARMUUTTA. TUOTTAVUUTTA

VRS on Trimble Navigation Limitedin tavaramerkki.


 

 • Palvelun käytettävyys ja mittauksen toiminnallisuus

  Korkea käyttöaste ja varma toiminta

 • Tulosten laatu, tarkkuus ja luotettavuus

  Tasalaatuiset, yhdenmukaiset ja tarkat tulokset kaikkialla Suomessa

 • Monipuolisuus

  Käyttö kaikkiin GNSS-mittaussovelluksiin kuten DGPS/DGNSS, H-Star, RTK, koneautomaatio, Agri, jälkilaskenta, erikoissovellukset

 • Tuottavuus

  Yhdistettynä mittauksen toiminnallisuuteen, tulosten laatuun ja palvelun monipuolisuuteen VRS:n tuottavuus on selvästi paras verrattuna muihin tukiasemaverkkoratkaisuihin

 • Teknologia

  Suomessa ja kansainvälisesti tunnustettu ja testattu teknologia sekä tukiasemaverkkoteknologian selkeä edelläkävijä ja teknologiajohtaja maailmalla.

 • Turvattu tulevaisuus

  Palvelua kehitetään jatkuvasti huomioiden eri alojen kehittyvät teknologiat ja muuttuvat tarpeet

 • Avoin kaikille laitemerkeille

  VRS-käyttää standardin mukaisia dataformaatteja ja on täysin laiteriippumaton järjestelmä

 • Verkon tukipalvelut

  Web- ja mobiili-informaatiopalvelut sekä Helpdesk-tukipalvelu

 

VRS on Trimble Navigation Limitedin tavaramerkki.

 

Trimnet tarjoaa monipuolisia palvelumuotoja reaaliaikaisiin ja jälkilaskentaan perustuviin mittaussovelluksiin.


Heti käytettävissä

Yhteys Trimnet-palveluun muodostuu muutamassa sekunnissa.

Käytössä 24/7

Trimnetin VRS-palvelu toimii aidosti 24/7. Käyttö on helppoa ja yksinkertaista joka tilanteessa. VRS takaa mittauksille korkean käyttöasteen ja varman toiminnan.

Juuri sinulle sopiva tarkkuusluokka

Tarjolla on useita tarkkuusluokkia eri käyttökohteita varten. Palvelutuotteita ovat mm. VRS RTK, VRS DGPS/DGNSS, VRS H-Star.

Käytettävissä laitemerkistä riippumatta

Trimnet on avoin kaikille laitemerkeille ja mobiilitiedonsiirtotekniikoille. Trimnet käyttää standardinmukaisia dataformaatteja ja tarvittaessa tuottaa myös muita tukiasemaverkkopalvelumuotoja, mm. FKP tai MAC/MAX.

Saat tukea aina kun tarvitset

Käytettävissä on HelpDesk-tukipalvelun lisäksi web- ja mobiili-informaatiopalvelu. Laitepuolen tuki on linkitettävissä VRS-tukeen: tarvittaessa saadaan reaaliaikainen yhteys toimistossa/maastossa olevaan laitteeseen ja ohjelmistoon.

Voit seurata tapahtumia

Trimnet tuo mukanaan entistä paremmat mahdollisuudet seurata järjestelmän tapahtumia ja monitorointia käyttäjätasolla.

Lisenssi käyttötarpeen mukaan

Useita lisenssivaihtoehtoja ja eri tarpeisiin. Palvelusopimuksia, esim. kokonaistaloudellisesti edullisia vuosisopimuksia, kuukausipohjaisia lisenssejä ja ajallisesti paketoituja lisenssejä…

Räätälöityä palvelua  tarvittaessa

Geotrim pystyy joustavasti tarjoaman räätälöityä palvelua – asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

VRSsovellus

Sovellusalueita

Trimnet VRS on laajasti käytettävissä eri aloilla, niin reaaliaikaisesti kuin jälkilaskettunakin. Erityisesti DGPS ja H-Star paikkatietomittausten kohdalla jälkilaskennan käyttö on voimakkaasti kasvanut automatisoidun jälkilaskentaprosessin ansiosta. Tämä tekee mittausmenetelmästä käyttäjälle nopean ja vaivattoman. 

RTK-sovelluksia:

 • Kiinteistötekniset mittaukset
 • Maastoonmerkintä
 • Tiemittaukset
 • Tarkka paikkatietomittaus
 • Maastomalli ja insinööritekniset mittaukset 
 • Koneohjaus
 • Johtokartoitus
 • Tarkkuusnavigointi satama-alueilla
 • Mineraalien etsintä

DGPS/DGNSS/H-Star-GIS-sovelluksia:

 • Kartoitus
 • Ominaisuuksien hallinta
 • Maatalous
 • Ympäristö
 • Paikkatietomittaus
 • Ajoneuvoseuranta
 • Johtokartoitus
 • Merenmittaus ja ruoppaus
 • Verkostot

Muita sovelluksia:

 • GPS/GNSS/takymetri/laserkeilain –yhteiskäyttö
 • GNSS/inertia/multisensor -mittaukset
 • Monitorointi- ja muodonmuutosmittaukset
 • Ajoneuvokartoitus
 • Ilmakuvaus
 • Laserkeilaus
 • Työkoneiden automaatio
 • Jälkilaskenta
 • Tutkimustoiminta
 • Ionosfääritutkimus
 • Ilmakehän ja sään tutkimus

VRS-palvelun käyttäjiä

Geotrimin VRS-palvelua käyttävät kaikki merkittävät GPS/GNSS-mittausta tekevät toimijat Suomessa. Palvelun piirissä on yli 500 käyttäjäorganisaatiota ympäri Suomen. Tyypillisiä käyttäjiä ovat mm. kunnat/kaupungit, mittauskonsultit, rakentajat ja urakoitsijat, puhelin-/sähkö-/energia-yhtiöt, maa- ja metsätalouden sekä vesi- ja ympäristöalan organisaatiot, valtion eri organisaatiot, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset.

2000 

Geotrim toi edelläkävijänä Trimble VRS™-teknologiaan perustuvan GPS/GNSS-tukiasemaverkkotekniikan Suomeen. Geotrim Oy ryhtyi kehittämään tehokkaampia menetelmiä satelliittimittauksille, ja sen tuloksena Suomeen syntyi vuonna 2000 VRS-teknologiaan pohjautuva tukiasemaverkkojärjestelmä. Etelä-Suomeen perustetulla testiverkolla tutkittiin VRS-tekniikan soveltuvuus Suomessa.


2002

Verkko laajeni Etelä-Suomesta tuotantokäyttöön. VRS-tukiasemaverkkopalvelu toimi GPSnet.fi-nimellä vuosina 2002-2006. 


2003

Maanmittauslaitos otti VRS-verkon käyttöönsä. Tämä nopeutti samalla verkon laajenemisen koko valtakunnan käsittäväksi.


2005

VRS-verkosta tuli valtakunnallinen. Tarkat reaaliaikaiset ja jälkilaskentaan perustuvat satelliittimittaukset ovat olleet saatavissa ympäri Suomen vuodesta 2005 lähtien.


2006

Kehitystyö jatkui. Vuosien myötä GPS-järjestelmästä siirryttiin GPS/Glonass-järjestelmään ja siitä edelleen GNSS:ään. Uusia VRS-palvelumuotoja otettiin käyttöön mm. koneautomaatioon, maatalouteen ja paikkatiedon sovelluksiin. Palvelu toimi GNSSnet.fi-nimellä vuosina 2006-2010.


20072010

2007 otettiin käyttöön uusi laskentakeskus, jossa oli täysin uudet palvelin- ja tietojärjestelmät sekä näiden varmistukset.


2010

Käyttöön otettiin kolmannen sukupolven VRS-teknologia, ja samalla nimi muuttui VRSnet.fi:ksi. VRS otti huomioon myös tulevaisuuden satelliittijärjestelmien ja -tekniikoiden kehityksen, kuten GPS:n modernisoinnin, Glonassin uudistumisen, eurooppalaisen Galileon sekä muiden globaalien satelliittijärjestelmien, kuten kiinalaisen Compass-järjestelmän mukaantulon.


2011

Laskentakeskus siirtyi uusiin valvottuihin tiloihin. Samalla uudistettiin palvelin- ja tietojärjestelmät sekä näiden varmistukset. Samalla otettiin käyttöön VRS:n neljäs sukupolvi.


2012

VRSnet.fi muuttui Trimnet VRS -palveluksi. Trimnet perustuu uuteen ohjelmistoarkkitehtuuriin ja virheenmallinnusteknologiaan ja sisältää yli 100 tukiasemaa.
Trimnet hyödyntää uusia satelliitti-, järjestelmä-, ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laiteteknologioita. Uusia palvelumuotoja otettiin käyttöön.


2017

Galileon käyttöönotto ja BeiDou tuovat Trimnet-palveluun uusia palvelumuotoja. 


 

 

Trimnet on luotettava, tuottava, käyttäjien arvostama palvelu

VRS:stä on tehty niin Suomessa kuin kansainvälisestikin useita riippumattomia tutkimuksia, joissa on todettu VRS:n hyötytekijät niin tarkkuudessa, luotettavuudessa, toiminnallisuudessa, mittausmenetelmien monipuolisuudessa kuin kustannustehokkuudessakin. Tutkimuksissa VRS on todettu varmaksi ja luotettavaksi palveluksi.

Trimble VRS on hyväksytty ja tunnustettu teknologia ja suunnannäyttäjä ja sen edut ovat kiistattomat verrattuna yksittäistukiasemaratkaisuun tai muihin tukiasemaverkkoratkaisuihin kuten esim. Mac/Max, FKP, tai yksittäisten tukiasemien muodostamaan verkkoon, joissa kaikissa on toiminnallisia, laadullisia ja tuottavuuteen liittyviä merkittäviä haittatekijöitä.

Tehokkain virheenmallinnusmenetelmä

Trimnetin VRS-verkko on Suomessa ainoa tukiasemaverkkoratkaisu, joka kykenee reaaliaikaiseen ilmakehän ja muiden GNSS-signaaleihin vaikuttavien häiriötekijöiden tehokkaaseen virheenmallinnukseen ja tarjoaa monipuolisesti reaaliaikaista ja jälkilaskentaan perustuvaa palvelua kattavasti eri tarkkuusluokan GNSS-sovelluksille.

VRS maailmallaMaailmalla Trimble VRS™-teknologiaan perustuvia tukiasemaverkkojärjestelmiä on jo yli 60:ssa maassa ja yli 300 verkossa.

Geotrimin palveluesite:
Trimnet VRS -esite
Trimnet-palvelutuotteet: